Rozpoczynamy współpracę z Devils.one i Kinguin

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 czerwca 2021r. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie podpisała umowę z organizacjami e-sportowymi: Kinguin oraz Devils.one  dotyczącą współpracy w zakresie prowadzenia w Uczelni studiów na kierunku e-sport. Kinguin i Devils.one służą nam wsparciem merytorycznym w zakresie programu studiów oraz zapewniają profesjonalną kadrę dydaktyczną […]

Informacja dla studentów WSKFiT

Uwaga studenci !!! Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Oznacza to, że legitymacje studenckie są ważne do odwołania. Wobec powyższego, informujemy, że nie ma konieczności przeprowadzania procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. Zobacz więcej: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19