Адміністрація

Навчання рівня Бакалавр і Магістр


Навчання рівня: Бакалавр

Основною метою освіти в галузі адміністрація  є підготовка випускника до виконання виконавчих та управлінських функцій у широко зрозумілому управлінні. Навчання за цією спеціальністю готує майбутніх випускників до належного, ефективного управління та виконання завдань, пов’язаних з роботою в державних установах та на посадах у приватних компаніях.

Випускники цього напряму навчання отримують всебічну освіту, отримують юридичну та адміністративну, а також соціально-економічну освіту, доповнену загальногуманістичними знаннями. Вони компетентні для роботи в різних установах і суб’єктах господарювання (включаючи воєводські, повітові та гмінні управління, підприємства та компанії, громадські організації, страхові компанії, туристичні компанії, митниці та агентства, податкові служби, прикордонники та міліцію). Адміністрування – це курс, присвячений людям з чітко визначеним кар’єрним шляхом, а також студентам, які ще не прийняли остаточного рішення з цього приводу.

Випускник отримує ступінь бакалавра.

Заняття в університеті проводяться по суботах і неділях.

Приклади робочих місць наших випускників:

 • юридичні фірми
 • банки
 • Поліція
 • прикордонники
 • Муніципальна охорона (місто)
 • конструкторські бюро
 • інституції Європейського Союзу
 • органи влади та самоврядування

Ми прагнемо до того, щоб кожен студент адміністрації навчався у дружній атмосфері, здобував спеціальні знання в галузі менеджменту, загальні знання в галузі соціальних наук, права та управління, державних фінансів та базових економічних знань.

Ми дбаємо про те, щоб студент оволодів знаннями про методи сучасної організації управлінської роботи та вміння застосовувати їх на практиці, знаннями сучасних методів ведення переговорів та посередництва, а також методів контролю та правил поведінки під час зовнішнього аудиту, а також він/вона здобуває чудову кваліфікацію, необхідну на ринку праці країн Європейського Союзу. Ми прагнемо, щоб навчання в управлінні було цікавим і цінним з точки зору практичності.

Вибрані базові предмети:

 • Історія управління
 • Основи юриспруденції
 • Адміністративна наука
 • Конституційна система державних органів
 • Адміністративне право
 • Адміністративне провадження
 • Організація та управління в державному управлінні
 • Макро та мікроекономіка
 • Публічне господарське право
 • Вибрані основні предмети:
 • Цивільне право з договорами в управлінні
 • Трудове право та канцелярське право
 • Державні фінанси та фінансове право
 • Основи статистики з демографією
 • Державні закупівлі
 • Кримінальне право та право про дрібні правопорушення
 • Організація послуг догляду
 • Виконавче провадження в управлінні
 • Техніки ведення переговорів і посередництва в управлінні
 • Система місцевого самоврядування

Висока якість навчальної програми з адміністрації та хороша організація навчального процесу підтвердила позитивна оцінка Держакредитаційної комісії.

Навчальний план базується на оригінальному, збалансованому поєднанні кількох галузей знань: державного управління, юридичних наук, менеджменту, психосоціальних знань та знання іноземних мов. Завдяки цьому ми виховуємо сучасних спеціалістів з адміністрування, які також розуміють принципи функціонування бізнесу.

Викладачі – науковці та практики. Серед них були представники органів державної влади та місцевого самоврядування та дослідники наслідків адміністративної реформи.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich)

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 400 zł (1 z 5 rat)

Навчання другого рівня ( Магістр)


Випускник здобуває кваліфікацію другого ступеня магістра, що підтверджується відповідним дипломом.

Адміністрація – навчання в магістратурі триває 3 семестри, що є привабливою та унікальною пропозицією.

Після закінчення навчання випускник має комплексні знання, навички та компетенції, розширені щодо навчання на першому циклі, що готує його до канцелярської роботи в державному управлінні, органах місцевого самоврядування та недержавних установах, а також, залежно від обраної спеціалізації, знання , навички та компетенції у сфері: адміністрування державних послуг з метою ефективного підвищення їх якості, у сфері функціонування органів місцевого самоврядування та стратегічного управління у цій сфері, а також у сфері питань внутрішньої безпеки в адміністрації.

Отримані знання дозволяють випускнику розуміти та інтерпретувати правову, економічну та адміністративну реальність, а також механізми сучасної економіки, а також сприяють практичному використанню наявної в управлінській сфері інформації та її вмілому обробці.

Випускник готовий самостійно розробляти проекти у сфері своєї спеціалізації, здобувати та використовувати фінансові, людські та матеріальні ресурси за допомогою державного та приватного секторів, обслуговувати клієнтів у цих галузях та надавати консультації. послуги. Має глибокі вміння створювати різноманітні письмові роботи польською та іноземною  мовою в галузі управління та суміжних дисциплін, готувати мультимедійну презентацію. Випускник готовий до самовдосконалення та доповнення знань і навичок, а також до навчання на третьому циклі (докторантура).

Знання, навички та компетенції, отримані під час навчання, стануть відповіддю на поточні потреби ринку праці. Випускники знайдуть роботу в корпораціях, малих і середніх підприємствах, що працюють у різних галузях економіки або відкрити індивідуальний бізнес.

Випускники факультету адміністрації WSKFiT чудово підготовлені до роботи в структурах місцевого, державного та міжнародного управління, а також в управлінні приватних підприємств. Набуті знання та досвід дозволяють обіймати посади середнього та вищого керівництва, керувати колективами людей, а також керувати цілими адміністративними підрозділами.

Студенти можуть обрати одну з трьох спеціальностей:

 • Адміністрація  державних послуг
 • Місцевий уряд
 • Адміністрація внутрішньої безпеки

Знання, отримані під час занять, доповнюються обов’язковим стажуванням у вибраній студентом фірмі чи установі, що співпрацює з WSKFiT у цьому плані. Ми співпрацюємо з компаніями та установами, які, зокрема, у містах Прушкові та Варшаві.

Науковий колектив складається з:


Професор – Лех Кроліковський

Випускник Варшавського технологічного університету (магістр) та аспірантуру факультету технологій з права та управління у Варшавському університеті.

У 1974-1990 роках працював в Інституті історії науки Польської академії наук, де здобув ступінь доктора та професора. У 1990 році був обраний першим мером Варшава-Мокотувського району. Чотири рази був радником, у тому числі один раз головою ради. Три роки керував (у варшавській ратуші) навчально-дослідницькою групою «Warszawa XXI». У 1997-2009 роках працював у ВАК. Наступні три роки був ректором приватного університету у Варшаві. З 1 жовтня 2014 року розпочав роботу в Університеті фізичної культури і туризму на посаді професора.

Автор або співавтор 19 книг та понад 600 публікацій у журналах та щоденній пресі, в т.ч. дисертації: Глобалізація та розвиток Варшави (Видавництво Akapit-DTP, Варшава 2002) та (разом зі Станіславом Вигановським) Роздуми про майбутнє Варшави (Видавництво Історичного музею столиці Варшави, 2010). Warszawy, а з 2013 року є почесним президентом цього об’єднання. Він є членом Спілки польських письменників.

За діяльність у галузі науки, культури та суспільного життя Президент Республіки Польща своїм рішенням від 16 грудня 2016 року нагородив його Золотим Хрестом Заслуг.


Професор – Анна Голембівська

Юрист, адвокат факультету адміністрації та соціальних наук Варшавського технологічного університету, була керівником викладацької групи теорії держави, права та управління, потім була заступником декана з науки.

У Центрі космічних досліджень Польської академії наук вона є юридичним координатором проекту openSPACE щодо повторного використання інформації державного сектору, є: членом Наукової ради журналу «Rocznik Samorządowy», який веде Громадський Дослідницька мережа Administration & Resards Local Government Network, заступник голови Наукової ради Scientific Journals SGSP, член Міжнародної наукової ради Journal of Innovation in Social Science and Engineering, член Міжнародної асоціації права,

Наукові досягнення включають понад десяток монографій, рецензій, доповідей, думок та коментарів, а також понад двісті наукових статей. Автор публікацій у галузі конституційного права, адміністративного, міжнародного та європейського права.


Доктор – Маріола Питлак

Кандидат економічних наук (Економіко-соціальний коледж Варшавської школи економіки). Від початку професійного розвитку інтереси були зосереджені на місцевій та регіональній економіці. У співпраці з органами місцевого самоврядування створює стратегічні програми та документи. Вона є експертом у сфері відродження сільської діяльності.

 


Доктор – Павло Козельський

Кандидат економічних наук, Варшавська школа економіки (Колегіум економіки та соціальних наук), захист з відзнакою. Спеціальність: міжнародна економіка.

Випускник магістратури в галузі менеджменту та маркетингу та історії – обидва напрямки навчання закінчив в Університеті Лодзі, а також випускник  аспірантури.

Багаторічний професійний досвід у сфері державного управління (на місцевому та центральному рівнях) у сферах фінансування ЄС та переговорів щодо торгових угод. Кілька років професійно пов’язаний з ІТ-індустрією. Експерт з оцінки проектів (переважно в ІТ та фінансовій галузі), який співпрацює з кількома державними установами, в т.ч PARP, NCBR, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Автор наукових публікацій, присвячених економічній інтеграції, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (у тому числі монографії: Австралія та її роль у формуванні інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, CeDeWu Publishing, Варшава 2015).


Доктор – Катажина Олдак-Ячинська

Юрист консультант, член Окружної палати юрисконсультів у Варшаві. Закінчила факультет права та адміністрації Варшавського університету, де також захистила докторську дисертацію, отримавши ступінь доктора юридичних наук. Вона також закінчила аспірантуру Центру французького та європейського права – DESS – спеціалізується на французькому та європейському економічному праві в університетах Пуатьє та Варшавського університету. Автор публікації. Має великий професійний досвід, протягом багатьох років консультує підприємців, як вітчизняних, так і іноземних, а також державного управління в рамках Офісу юрисконсульту, надаючи комплексні юридичні послуги з усіх галузей господарського права.

Протягом кількох років вона ділиться своїми знаннями зі студентами в галузі цивільного, міжнародного, публічного та господарського права, адміністративного та судово-адміністративного судочинства, а також трудового права. Під час занять ділиться як теоретичними, так і практичними знаннями.

Вона вільно володіє французькою та англійською мовами. Коні – її пристрасть, вона тренує верхову їзду.


Доктор – Єжи Вальковяк

Випускник університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві. У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему Місія економічної організації з точки зору бізнес-етики. Понад двадцять років є теоретиком і практиком, який займається питаннями детермінант функціонування господарських організацій. Є автором кількох десятків наукових статей та книг, серед яких: Місія компанії та бізнес-етика, Детермінанти організаційної культури туристичних підприємств.


Доктор – Вальдемар Пердіон

Доктор соціальних наук з дисципліни «Наука про безпеку» (Седльцький природничо-гуманітарний університет), фахові навчання у сфері правової та адміністративної охорони громадського порядку (Поліцейська академія м. Щитно), а також аспірантуру за фахом загальноосвітньої (Мазовецька гуманітарно-педагогічний університет у Ловичі) та управління людськими ресурсами (Університет менеджменту та права імені Г. Ходковської у Варшаві). Активний учасник понад десятка наукових конференцій та семінарів. Учасник іноземних бірж, хв. у сфері забезпечення масових заходів, протидії наркозлочинності Бельгія, Швеція, Франція. Він спеціалізується на внутрішній безпеці, захисту персональних даних та захисту секретної інформації.


Доктор Роберт Блаут

Закінчив спеціальність «Автоматизовані системи управління». Здобув докторську ступінь з організації та управління. У 1990-2005 роках керував навчальним бізнесом. У цей період два роки був директором однієї зі шкіл менеджерів, а потім, кілька років – співвласником навчально-консалтингової компанії. У той час він також був дуже активним тренером – викладачем у багатьох бізнес-школах, компаніях та установах. Провів понад 500 тренінгів, які високо оцінили учасники та клієнти. Він розробив багато навчальних програм для вищого та середнього керівництва та співробітників багатьох компаній. Вже двадцять років працює академічним викладачем. Викладає організацію та менеджмент, організаційну культуру, переговори, міжособистісне спілкування та педагогіку праці. Є співавтором «Словника трудової та організаційної педагогіки», автором книги про переговори та статей з окремих питань організації та управління, ведення переговорів та міжособистісного спілкування.


Доктор-  Юстина Крашевська

Вона закінчила факультет польських студій Варшавського університету. Докторантура «Національні меншини та малі батьківщини» Інституту славістики Польської академії наук та Collegium Civitas завершила захистом докторської дисертації «Культура прикордоння – досвід пам’яті у творчості Ярослава Івашкевича». Її наукові інтереси зосереджені на міждисциплінарній перспективі мультикультуралізму та різноманітних наративах пам’яті, які вписуються в біографізм та мікроісторію.

Професійний шлях доктора Юстини Крашевської пролягав також через посади прес-секретаря в міністерствах та виконання цієї функції у віце-прем’єр-міністра уряду.

Інтереси: музика та джаз 18 століття, література, квіти та гори.

 


Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) – trzy semestralne !!!

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2450 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 500 zł (1 z 5 rat)

 Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2016 r.


Na naszej uczelni prowadzimy również zajęcia na kierunku zarządzanie.