Czasopisma on-line

Lista czasopism zagranicznych dostępnych bezpłatnie – katalog administracja: A – Z

Lista czasopism zagranicznych dostępnych bezpłatnie – katalog wychowanie fizyczne: A – Z


Legenda:

Pełny dostęp pełny dostęp do materiałów
Ograniczony dostęp dostęp ograniczony (wersje pełnotekstowe/abstrakty)


Wychowanie Fizyczne

Pełny dostęp Acta Biochimica Polonica
Pełny dostęp Acta Neurobiologiae Experimentalis
Pełny dostęp Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
Ograniczony dostęp Advances in Clinical and Experimental Medicine
Pełny dostęp Archives of Budo
Pełny dostęp Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
Pełny dostęp BikeAction
Pełny dostęp Człowiek i Ruch/Human Movement
Pełny dostęp Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin
Ograniczony dostęp Developmental Medicine & Child Neurology
Pełny dostęp Fizjoterapia
Pełny dostęp Forum Akademickie
Pełny dostęp Gazeta Lekarska
Pełny dostęp Internetowy System Aktów Prawnych
Pełny dostęp Journal of Human Kinetics
Pełny dostęp Kosmos
Pełny dostęp Kultura i Społeczeństwo
Pełny dostęp Lider
Pełny dostęp Medical and Biological Sciences
Pełny dostęp Medical Science Monitor
Pełny dostęp Medicina Sportiva
Pełny dostęp Medicina Sportiva Practica
Pełny dostęp Physical Culture and Sport
Pełny dostęp Physical Therapy
Pełny dostęp Polish Journal of Ecology
Pełny dostęp Przegląd Filozoficzny
Ograniczony dostęp Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Pełny dostęp Przegląd Antropologiczny
Pełny dostęp Przegląd Sportowy (lata 1921-1939, 1945-1959)
Pełny dostęp Przegląd Socjologii Jakościowej
Pełny dostęp Studia Socjologiczno-Polityczne
Pełny dostęp Sprawy Nauki
Pełny dostęp Studies in Physical Culture and Tourism
Pełny dostęp Wychowanie Fizyczne i Sport

Administracja

Pełny dostęp Acta Erasmiana
Pełny dostęp Acta Pomerania
Pełny dostępAnimacja Życia Publicznego
Pełny dostępBiblioteka Regionalisty
Pełny dostępCentral European Management Journal
Pełny dostępCentral European Review of Economics and Management
Pełny dostępForum Prawnicze
Pełny dostępGazeta Samorządu i Administracji
Pełny dostępGlosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach
Pełny dostępGubernaculum et Administratio
Pełny dostępInfos. Zagadnienia społeczno- gospodarcze
Pełny dostępInternational Journal of New Economics, Public Administration
Pełny dostępIus et Administratio
Pełny dostępJournal of Geography, Politics and Society
Pełny dostępJournal of Modern Science
Pełny dostępKontrola Państwowa
Pełny dostępKultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje
Pełny dostępKultura i Społeczeństwo
Pełny dostępLaw and Administration in Post-Soviet Europe
Pełny dostępMonitor Podatkowy
Pełny dostępOpolskie Studia Administracyjno-Prawne
Pełny dostępOrzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Pełny dostępPrawo Budżetowe Państwa i Samorządu
Pełny dostępPrawo Mediów Elektronicznych
Pełny dostępProblemy Prawa i Administracji
Pełny dostępPrzegląd Administracji Publicznej
Pełny dostępPrzegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Pełny dostęp Przegląd Filozoficzny
Pełny dostępPrzegląd Prawa i Administracji
Pełny dostępPrzegląd Służby Cywilnej
Pełny dostępPrzegląd Socjologii Jakościowej
Pełny dostępPrzegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Pełny dostępPublic Policy and Economic Development
Pełny dostępRocznik Administracji Publicznej
Pełny dostępRoczniki Administracji i Prawa
Pełny dostępSamorząd Terytorialny
Pełny dostępSecurity Dimensions
Pełny dostępStudia Socjologiczno-Polityczne
Pełny dostępTrzeci Sektor
Pełny dostępWroclaw Review of Law, Administration & Economics
Pełny dostępZarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego


Polskie bazy danych

Bibliografia zawartości czasopism AWF we Wrocławiu — tematyka: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, medycyna, biomechanika, fizjologia, rehabilitacja, fizjoterapia, higiena, promocja zdrowia, psychologia, pedagogika, socjologia, nauki ekonomiczne. Zakres chronologiczny: od 1991 r.

Bibliografia zawartości czasopism „Sport” AWF w Poznaniu — tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja. Zakres chronologiczny: od 1990 r.

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw AWF w Warszawie — tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sprawność fizyczna, trening, nauczanie. Zakres chronologiczny: od 1985 r.

Bibliografia artykułów z czasopism polskich Biblioteki Narodowej — baza rejestruje materiały z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism, które wpływały lub nadal wpływają do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy.


Zagraniczne bazy danych

Directory of Open Access Journals — baza czasopism naukowych z bezpłatnym dostępem

Free Medical Journals — baza bezpłatnych medycznych czasopism elektronicznych

Anthropological Index Online — bibliograficzna baza biblioteki antropologicznej British Museum w Londynie

Electronic Journal Library German Sport University Cologne (Zentralbibliothek der Sportwissenschaften Köln)

PubMed — serwis National Library Medicine of USA i National Institutes of Health USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, pielęgniarstwa, systemu opieki zdrowotnej, stomatologii, weterynarii. Pokrywa się z zasobami bazy MEDLINE

EBSCO Influenza — portal EBSCO Influenza poświęcony pandemii grypy H1N1, udostępniający najistotniejsze informacje dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, zebrane w ponad 50 tematów. Informacje publikowane są również w języku polskim