Prace dyplomowe


Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki w Pruszkowie

Przed obroną pracy dyplomowej każdy student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WSKFiT:

       • Indeks oraz karty okresowych osiągnięć studenta

       • Karta obiegowa do pobrania w Dziekanacie WSKFiT

       • 3 egz. pracy dyplomowej w twardej oprawie

       • Płyta CD z nagraną pracą dyplomową

       • Dowód wpłaty za dyplom w wysokości 60 zł (dotyczy studiów licencjackich/magisterskich)


Materiały pomocne przy pisaniu prac dyplomowych:

Zalecenia dotyczące pisania prac dyplomowych

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wychowanie fizyczne – licencjat

Strona tytułowa pracy dyplomowej – administracja

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wychowanie fizyczne – studia magisterskie

Ustawienia marginesów

Układ pracy dyplomowej


METODOLOGIA PRAKTYCZNA

WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ I NAUK O ZDROWIU

Wydawca:
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. HALINY KONOPACKIEJ w PRUSZKOWIE

Autor: Romuald Stupnicki

Redaktor: Wiesława Malinowska

pobierz-pdf (1)


Pomoce naukowe


METODOLOGIA PRAKTYCZNA

WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ I NAUK O ZDROWIU

Wydawca:
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. HALINY KONOPACKIEJ w PRUSZKOWIE

Autor: Romuald Stupnicki

Redaktor: Wiesława Malinowska 

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Rodzaje i sposoby badań naukowych
2.1. Planowanie i prowadzenie badań
Wybór grupy reprezentatywnej
Planowanie doświadczeń
Studium przypadku (kazuistyka)
2.2. Gromadzenie danych
Rodzaje pomiarów
Zapisywanie wyników
2.3. Rola hipotezy w badaniach
3. Statystyka jako metoda poznawcza
Zmienne i ich pomiary
Rozkłady i miary statystyczne
3.1. Oceny statystyczne
Współzależności między zmiennymi
Analiza liczebności
4. Wprowadzenie do badań ankietowych
5. Układ pracy dyplomowej
5.1. Prace empiryczne (oparte na obserwacji lub eksperymencie)
5.2. Prace nieempiryczne (oparte np. na przeglądzie piśmiennictwa)
6. Najczęstsze błędy metodologiczne
Materiały pomocnicze
Skorowidz

pobierz-pdf (1)


pobierz-pdf (1)

 

R.Stupnicki (2015) Analiza i prezentacja danych ankietowych  Wyd. AWF Warszawa

 


pobierz-pdf (1)

 

R.Stupnicki (2015) Podstawy biostatystyki Wyd. AWF Warszawa

 


Romuald Stupnickipobierz-pdf (1)

METODOLOGIA BADAŃ

Krótki konspekt zajęć


Romuald Stupnickipobierz-pdf (1)

ANTROPOLOGIA

Krótki konspekt zajęć


Romuald Stupnickiicona_excel

Chi-kwadrat

Program statystyczny