Pomoce naukowe


METODOLOGIA PRAKTYCZNA

WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ I NAUK O ZDROWIU

Wydawca:
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. HALINY KONOPACKIEJ w PRUSZKOWIE

Autor: Romuald Stupnicki

Redaktor: Wiesława Malinowska 

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Rodzaje i sposoby badań naukowych
2.1. Planowanie i prowadzenie badań
Wybór grupy reprezentatywnej
Planowanie doświadczeń
Studium przypadku (kazuistyka)
2.2. Gromadzenie danych
Rodzaje pomiarów
Zapisywanie wyników
2.3. Rola hipotezy w badaniach
3. Statystyka jako metoda poznawcza
Zmienne i ich pomiary
Rozkłady i miary statystyczne
3.1. Oceny statystyczne
Współzależności między zmiennymi
Analiza liczebności
4. Wprowadzenie do badań ankietowych
5. Układ pracy dyplomowej
5.1. Prace empiryczne (oparte na obserwacji lub eksperymencie)
5.2. Prace nieempiryczne (oparte np. na przeglądzie piśmiennictwa)
6. Najczęstsze błędy metodologiczne
Materiały pomocnicze
Skorowidz

pobierz-pdf (1)


pobierz-pdf (1)

 

R.Stupnicki (2015) Analiza i prezentacja danych ankietowych  Wyd. AWF Warszawa

 


pobierz-pdf (1)

 

R.Stupnicki (2015) Podstawy biostatystyki Wyd. AWF Warszawa

 


Romuald Stupnickipobierz-pdf (1)

METODOLOGIA BADAŃ

Krótki konspekt zajęć


Romuald Stupnickipobierz-pdf (1)

ANTROPOLOGIA

Krótki konspekt zajęć


Romuald Stupnickiicona_excel

Chi-kwadrat

Program statystyczny