Wychowanie fizyczne online

Studia podyplomowe przez internet – Wychowanie Fizyczne

Studia trzysemestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!studia podyplomowe wychowanie fizyczne

Szanowni Państwo!

Proponujemy Państwu sprawdzoną i wygodną metodę studiowania przez internet.

Po ukończeniu studiów e-learningowych otrzymacie Państwo świadectwa identyczne jak absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

 • Charakterystyka

Studia kierujemy do nauczycieli szkół i przedszkoli chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Absolwent zdobywa uprawnienia w zakresie nauczania wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, biomechaniki, pedagogiki sportu, psychologii sportu, socjologii, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, sportów indywidualnych i zespołowych, emisji głosu, żywienia i odnowy biologicznej i wielu innych. Wszystko po to, by nauczyciel był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju psychokinetycznego, i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.

 • Struktura

Studia realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

 • Program

Przedmioty realizowanie w formie on-line: anatomia, fizjologia wysiłku sportowego, pedagogika sportu, psychologia sportu, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryki, socjologia, biomechanika sportu, biochemia sportu, metodyka wychowania fizycznego (wykłady), podstaw treningu ogólnorozwojowego, żywienie i odnowa biologiczna, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Przedmioty realizowanie w formie zjazdów stacjonarnych (trzy zjazdy w semestrze): gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, teoria i metodyka sportowych gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), zabawy i gry ruchowe, metodyka wychowania fizycznego (ćwiczenia), emisja głosu, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 90 godz.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na wybrany temat.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt : tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia:  październik 2021 r.

Organizacja studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego

Rozkład zajęć w semestrze I (zimowym)

Koszt studiów to 3300 złotych. Stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1150 zł (trzy raty) oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl