Biblioteka


Biblioteka WSKFiT czynna jest w dniach:

Sobota    9.00- 14.00

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną prosimy o składanie zamówień książek na adres:

Kontakt e-mailowy: biblioteka@wskfit.pl

po uprzednim sprawdzeniu ich dostępności w katalogu: 

www.wskfit.pl/biblioteka/zbiory


Biblioteka WSKFiT jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych.

Księgozbiór Biblioteki WSKFiT ma charakter specjalistyczny. Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z profilem Uczelni. Biblioteka gromadzi zbiory ( książki, czasopisma, zbiory specjalne ) z następujących dziedzin : kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, antropologia, biologia, fizjologia, wychowanie zdrowotne, medycyna sportu, odnowa biologiczna oraz prawa i administracji.

Do pracy w Bibliotece WSKFiT wykorzystywany jest program MOL Optivim firmy VULCAN służący do katalogowania zbiorów i obsługi czytelników.


konline Katalog online książek i czasopism dostępnych w bibliotece WSKFiT