Uwaga studenci !!!

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Oznacza to, że legitymacje studenckie są ważne do odwołania.

Wobec powyższego, informujemy, że nie ma konieczności przeprowadzania procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Zobacz więcej:

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19