Zamieszczanie prac

Zapraszamy do nadsyłania artykułów przeznaczonych do opublikowania w Zeszytach Naukowych WSKFiT.

Zapewniamy szybki proces redakcyjny. Jeżeli praca nie będzie wymagała obszernych poprawek, przeredagowania itp., będzie mogła się ukazać w ciągu dwóch miesięcy. Po nadesłaniu ostatecznej, zaakceptowanej wersji, każda praca ukaże się w ciągu 10 dni na stronie internetowej Zeszytów. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułu i sposobu recenzowania zawarte są w plikach Instrukcja.pdf oraz ZasadyOceny.pdf.


Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WSKFiT 05-800 Pruszków. ul Andrzeja 1 tel. (22) 759 55 28

e-mail : biblioteka@wskfit.pl