Rozkład zajęć

Rozkład zajęć w WSKFIT w Pruszkowie

  • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2015/2016
  • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2015/2016
  • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2015/2016

 Sesja egzaminacyjna letnia 2015/2016

  • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2015/2016
  • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2015/2016
  • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2015/2016