Rekrutacja – zarządzanie

Wymagane są następujące dokumenty:              


Zarządzanie

Studia I stopnia (licencjackie):

  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • kopia dowodu osobistego (poświadczona przez Uczelnię),
  • umowa cywilno – prawna,
  • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
  • deklaracja wariantu płatności
  • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Zarządzanie:

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 400 zł (1 z 5 rat)

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223