Gimnastyka korekcyjna online

Studia podyplomowe przez internet –  Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

  • Charakterystykagimnastyka korekcyjno-kompensacyjna studia podyplomowe

Studia kierujemy do nauczycieli szkół i przedszkoli chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Absolwent zdobywa uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. W trakcie studiów obszerny blok zajęć poświęcony jest budowaniu kompetencji praktycznych nauczyciela. Podczas zajęć z metod badania i oceny postawy ciała, charakterystyki wad postawy, profilaktyki wad postawy, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, metodyki gimnastyki, biomechaniki, żywienia, odnowy biologicznej, pedagogiki, psychologii i wielu innych nauczyciel zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające mu skutecznie prowadzić zajęcia korekcyjno – kompensacyjnej oraz utrwalać prawidłowe nawyki prozdrowotne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • Struktura

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 350 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

  • Program

Przedmioty realizowanie w formie on-line: anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, socjologii, biomechaniki, biochemii, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, charakterystyki wad postawy ciała, teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego, metody badania i oceny postawy ciała (wykład), metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (wykład), pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedmioty realizowanie w formie zjazdów stacjonarnych (trzy zjazdy w semestrze): metody badania i oceny postawy ciała (ćwiczenia), metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (ćwiczenia), gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy, charakterystyka wad postawy ciała i zasady postępowania korekcyjnego, emisja głosu, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 60 godz.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1167).

Kierownik studiów: dr Alicja Gorący

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek tel. 22 759 55 29  ; podyplomowe@wskfit.pl

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia28 października 2017 , zakończenie: 20 maja 2018 

Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2017/2018 – październik 2017

Organizacja studiów podyplomowych – GKK

Koszt studiów to 3100 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1600 zł opłata semestralna, 330 zł opłata miesięczna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.

Deklaracja wariantu płatności – GKK


Wymagane dokumenty :

  • dyplomu ukończenia studiów, poświadczona kopia na miejscu ,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
  • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
  • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
  • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :

WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – GKK

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2017/2018 – marzec 2017

Organizacja studiów podyplomowych – GKK

Opłaty. Koszt studiów w promocji to 2900 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1500 zł opłata semestralna, 310 zł opłata miesięczna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Słuchacze studiów podyplomowych – praktyka specjalizacyjna 60 godz.

Zeszyt praktyki specjalizacyjnej 60 godz.

Sprawozdanie z praktyki – korektywa

Zgoda na odbycie praktyki – korektywa

Program praktyk – korektywa

Uwaga!

Słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie

Rada Szkoły działając w oparciu o art. 166, ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z dnia 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 8, ust. 14 Statutu Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie określiła w Uchwale nr 12 z dnia 10 lipca 2014 roku warunki zwalniania słuchaczy studiów podyplomowych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.

Warunki zwalniania z praktyki dotyczą wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych od roku akademickiego 2014/2015.

•     pobierz zasady zwalniania z praktyk słuchaczy studiów podyplomowych


UWAGA!

Słuchacze semestru studiów podyplomowych on-line 2016/2017

Organizacja studiów podyplomowych – Gimnastyka korekcyjna


UWAGA!

SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Słuchacze, którzy chcieliby podejść do egzaminu końcowego w wyżej wymienionym terminie zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie dokumentacji wynikającej z toku studiów:

1.  Indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć słuchacza, z uzupełnionymi wpisami.

2. Pracę końcową w 3 egzemplarzach oprawionych ( niebindowanych) oraz w zapisie elektronicznym na płycie CD.

3.Kazdy egzemplarz pracy końcowej powinien być zaakceptowany przez promotora i podpisany przez autora pracy.

4. Przed obroną pracy końcowej należy złożyć kartę obiegową ( wcześniej do pobrania w Dziekanacie) oraz wnieść opłatę za obronę pracy końcowej 250 zł zgodnie z Umową o kształceniu.

W celu uzyskania możliwości szybkiego kontaktu z Państwem prosimy o wpisanie w kartę obiegową aktualnego numeru telefonu.

Zasady redakcyjne prac końcowych

Układ strony tytułowej pracy końcowej


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 29  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe