Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSKFiT są czasopismem poświęconym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, a także związanym z nimi zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologicznym i zarządzania. Zeszyty Naukowe WSKFiT ukazują się w języku polskim ze streszczeniami angielskimi, jest również możliwość publikacji w języku angielskim. Publikowane są następujące rodzaje artykułów: oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją), poglądowe artykuły („otwarte forum”) oraz krótkie doniesienia. Wszystkie prace niezamówione przez Redakcję są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów.

WSKFiT Scientific Letters focus on research and practice in physical education, sport sciences, tourism and recreation, including related medical, psychosocial, ecological and management issues. The journal is published in Polish with English abstracts but papers in English are also accepted. The following types of papers may be published: original research reports, rewiews (only invited or prearranged with the Editor), “open forum” views and short communications. All non-invited papers are submitted to two independent reviewers.


Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Duża liczba dyplomów wydanych absolwentom Wydziału Administracji WSKFiT jest dobrym świadectwem rozwoju tematyki związanej z tym Wydziałem, jednak prace z tej dziedziny nie były dotąd zamieszczane w naszym czasopiśmie. Postanowiliśmy zatem rozszerzyć profil Zeszytów Naukowych, w których będą się ukazywały prace poświęcone nauce, dydaktyce i praktyce nie tylko z dziedziny wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz zdrowia, lecz również związane z socjologią, administracją i zarządzaniem. Zapraszamy do nadsyłania interesujących opracowań.

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, Redaktor Naczelny

 


Kreować czy korygować postawę ciała?pdf1

Wciąż otwarte i aktualne pytanie

Autor: Małgorzata Lichota


Relacje wagowo-wzrostowe i stosowanie wskaźnika BMI
pdf1

u dzieci i młodzieży

Autor: Romuald Stupnicki


Występowanie wybranych wad postawy u dzieci
pdf1

w wieku 10-12 lat

Autor: Andrzej Słoń


Wymiary motywacji osiągnięć siatkarek i siatkarzy trenujących
pdf1

w klubie Sparta Grodzisk Mazowiecki

Autor: Alicja Gorący, Małgorzata Opacińska


Efektywność grupowego i indywidualnego treningu fitness
pdf1

w redukcji tkanki tłuszczowej kobiet

Autor: Marta Kalińska, Małgorzata Milde


Aktywność fizyczna nauczycieli
pdf1

 

Autor: Karolina Szczerba-Melion


Wstrząs mózgu
pdf1

problem sportów kontaktowych

Autor: Dariusz Pogocki


Otwartość i komunikacja synergiczna
pdf1

nauczyciela wychowania fizycznego

Autor: Edward Karczewski


Próba podniesienia wytrzymałości fizycznej
pdf1

pary tanecznej

Autor: Szymon Kuliś


Ocena aktywności fizycznej studentów WSKFiT
pdf1

za pomocą kwestionariusza IPAQ

Autor: Wioletta J. Mrozik, Romuald Stupnicki