Artystyczne formy edukacji ruchowej

 Studia podyplomowe – Artystyczne Formy Edukacji Ruchowej

  • Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia różnych rodzajów zajęć ruchowych z wykorzystaniem tańca i muzyki, zapoznanie z różnymi formami teatru ruchu, oraz innymi niewerbalnymi technikami ruchu i dźwięku. Rodzaj studiów – kierunkowe. Szkolenie zakończone jest pracą dyplomową. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Struktura

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 408 godzin realizowanych w dwóch semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

  • Program

W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu: anatomii, fizjologii wysiłku sportowego, pedagogiki sportu, psychologii sportu, kompozycje ruchowe, techniki taneczne (taniec towarzyski, taniec narodowy, taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec nowoczesny), muzykoterapia z elementami pedagogiki, elementy rytmiki wg Dalcrozea, aerobik i jego odmiany, metodyka i praktyka fitness, gimnastyka artystyczna, rytmika.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 60 godz.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na wybrany temat.

Kierownik studiów: dr Alicja Gorący

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, 2 zdjęć. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów.

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia : od października 2018 , zakończenie: do czerwca 2019 r.

Koszt studiów to 3200 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1700 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – AFER

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze studiów podyplomowych – praktyka pedagogiczna 60 godz.

Zeszyt praktyki specjalizacyjnej 60 godz.

Sprawozdanie z praktyki -AFER

Zgoda na odbycie praktyki – AFER

Program praktyk – AFER

Uwaga!

Słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie

Rada Szkoły działając w oparciu o art. 166, ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z dnia 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 8, ust. 14 Statutu Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie określiła w Uchwale nr 12 z dnia 10 lipca 2014 roku warunki zwalniania słuchaczy studiów podyplomowych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.

Warunki zwalniania z praktyki dotyczą wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych od roku akademickiego 2014/2015.

•     pobierz zasady zwalniania z praktyk słuchaczy studiów podyplomowych


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; dziekanat@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe