administracja studia II stopnia – magisterskie


Administracja_2020_magisterskie_768x541Studia II stopnia na kierunku Administracja poszerzają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich na kierunku Administracja, a także na kierunkach pokrewnych.

Interdyscyplinarny charakter studiów, łączący wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, usług publicznych, samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa wewnętrznego stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy.

Absolwenci kierunku Administracja w WSKFiT są doskonale przygotowani do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w administracji przedsiębiorstw prywatnych. Zdobyte wiedza i doświadczenie pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania całymi pionami administracyjnymi.

Studenci mają do wyboru jedną z trzech specjalizacji:

  • Administracja usług publicznych
  • Samorząd terytorialny
  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej w tym zakresie z WSKFiT.

Studia II stopnia na kierunku Administracja kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia magisterskie trwają 3 semestry, co jest atrakcyjną i unikalną ofertą.


Gwarantujemy:

  • trzy semestry nauki !
  • zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie !
  • stałe czesne przez trzy semestry !

Absolwent uzyskuje:

Dyplom magistra administracji


Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) Administracja – trzy semestralne !!!

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2450 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 500 zł (1 z 5 rat)