Administracja – rekrutacja

Wymagane są następujące dokumenty:

Administracja

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • kopia dowodu osobistego (poświadczona przęz Uczelnię),
  • umowa cywilno – prawna, –umowa
  • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
  • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
  • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Administracja 

 opłata rekrutacyjna  czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 1 500 zł
 Wariant drugi – ratalny 120 zł 320 zł (1 z 5 rat)

Opłaty należy dokonywać na konto główne WSKFiT:

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223


Dokumenty WSKFiT dotyczące rekrutacji:


Z dokumentami należy zgłosić się do punktu rekrutacyjnego WSKFiT w Pruszkowie:

Czynny w godz.
Wtorek 8:00-16:00
Środa 10:00-18:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota 8:00-16:00

Pruszków
ul. Andrzeja 1
tel. 22 759 55 28
tel. 22 759 93 20 wew. 122